• Communication Solutions

Oryginalne materiały eksploatacyjne

 
Dziękujemy za korzystanie z wielofunkcyjnych drukarek i faksów Panasonic. Na rynku pojawiły się ostatnio liczne podróbki materiałów eksploatacyjnych do drukarek wielofunkcyjnych i faksów firmy Panasonic.
 
Oryginalne materiały eksploatacyjne Panasonic zostały starannie opracowane i wyprodukowane tak, aby zapewnić optymalne działanie urządzeń, dla których są przeznaczone. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu do wymagań poszczególnych modeli pozwalają one zawsze uzyskiwać wyraźne wydruki.
 
Zdecydowanie zalecamy, aby przy zakupie materiałów eksploatacyjnych sięgać po oryginalne produkty Panasonic.
 

Czym jest podróbka?

Podróbką nazywamy produkt, który wyglądem ma przypominać produkty Panasonic i wprowadza tym w błąd klientów, ponieważ jego producent nie ma prawa ani zgody na używanie znaku towarowego firmy Panasonic i chce wykorzystać zaufanie do tej marki. Produkcja i sprzedaż podróbek jest uważana za naruszenie praw firmy Panasonic do jej marki, a także jej praw do opatentowanych wzorów. Firma Panasonic podjęła niezbędne i zdecydowane działania, by nie dopuścić do utraty zaufania, jakim cieszy się wśród klientów.

Korzystanie z podróbek może powodować obniżenie jakości wydruków, a także błędy i awarie urządzenia, w którym się ich używa. Zdecydowanie zalecamy używanie oryginalnych produktów.
 

Przykłady problemów spowodowanych korzystaniem z podróbek

Część podróbek w porównaniu do produktów oryginalnych umożliwia wydrukowanie znacznie mniejszej liczby stron. Mimo że podróbki są czasem sprzedawane po cenach niższych niż produkty oryginalne, ich mała wydajność może sprawić, że ogólne koszty drukowania okażą się większe. Korzystanie z podróbek nie daje gwarancji jakości wydruku. Przenoszenie zbyt dużej lub zbyt małej ilości tonera może czasami powodować, że druk stanie się niewyraźny.

Podrabiany toner może czasem przedostawać się z kasety do wnętrza urządzenia, powodując jego awarie.
 
W produktach oryginalnych stosuje się tonery odpowiednie do temperatury spiekania urządzenia. W podróbkach mogą być stosowane różne substancje, w tym dające efekt niepełnego spiekania i powodujące powstawanie nieprzyjemnego zapachu podczas drukowania.
 
Panasonic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie ani wypadki spowodowane użyciem tego rodzaju podrabianych produktów.

Porównanie wydajności i jakości wydruków produktów oryginalnych i podróbek Porównanie wydajności
 

Yield comparison

 

Porównanie jakości wydruku 
 

 
Genuine fake
 

Jak odróżnić produkty oryginalne od podróbek

1. Hologram: 

Opakowania oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy Panasonic mają z zewnątrz nalepki z hologramem.
Hologramy te mogą być różne, zależnie od daty produkcji materiałów.
Brak hologramu oznacza, że mamy do czynienia z podrabianą kasetą.
 
Jednak same hologramy też bywają fałszowane, więc ich obecność nie gwarantuje oryginalności kasety.
 
Hologram

2. Opakowanie zewnętrzne: 

Jeśli opakowanie zewnętrzne nosi ślady otwierania, jest zniszczone lub też różni się w sposób widoczny od normalnych opakowań zewnętrznych Panasonic, może to świadczyć, że kaseta jest podróbką.
 

3. Wysypywanie się tonera i/lub niska jakość druku: 

Jeśli toner wysypie się do opakowania lub w trakcie korzystania z kasety w urządzeniu, to także może świadczyć, że kaseta jest podrabiana. Stosowanie podrabianych kaset może spowodować obniżenie jakości drukowania w postaci nadmiernie zaczernionych lub nieostrych wydruków.
 
Ten opis nie uwzględnia wszystkich możliwych sygnałów świadczących o tym, że kaseta jest podróbką. Użytkownicy, którzy korzystali wcześniej z oryginalnych kaset Panasonic, mogą dostrzec też inne podejrzane różnice.
 
Skontaktuj się z najbliższym sklepem Panasonic (lub dealerem), aby mieć pewność, że kupowane materiały są oryginalnymi produktami Panasonic.